Medlemslogin Opret profil

Indbydelse til Generalforsamling

Gymnastikforening94 afholder ordinær generalforsamling søndag d. 16. februar 2020 kl. 14.00 på Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej 175 (Gennem den røde dør)

  

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson
3. Forelæggelse af regnskab for den forløbne sæson til godkendelse, samt budget for den kommende sæson
4. Behandling af evt. indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt

 

Kalender

Markedspladsen

Når du handler via markedspladsen, støtter du os med en procentdel af det du handler for - Uden at det koster dig ekstra!

Bredt udvalg til til ALT sport! Vi støtter klubberne med 4%
Gå til markedspladsen
Du støtter din egen klub med hele 5% af det beløb, som du køber for på Hummels webshop!
Gå til markedspladsen
Banner