Generalforsamling
Tidspunkt
16.02.2020 kl. 14.00 - 16.02.2020 kl. 15.00
Sted
Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej 175
Beskrivelse

Indbydelse til Generalforsamling

Gymnastikforening94 afholder ordinær generalforsamling søndag d. 16. februar 2020 kl. 14.00 på Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej 175 (Gennem den røde dør)

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson
3. Forelæggelse af regnskab for den forløbne sæson til godkendelse, samt budget for den kommende sæson
4. Behandling af evt. indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt

G94